Tehtäväkortit:

Tehtäväkortteja on 30 kpl. kummallakin kotimaisella kielellä.
Tehtäväkorttien tekstisisältö on laadittu paikkakunnittain, pieniä saariston tarinoita, opettavaisia kysymyksiä ja saaristoluontoon liittyviä asioita.

Tehtäväkorttien paikkakuntakohtaisuus ei liity pelin kulkuun pelilaudalla, paitsi pari tehtävää.
Ne liittyvät Kumlingen pienlentokenttään.

Tehtäväkorttien paikkakunnat ovat:
Brändö, Föglö, Houtskari, Kökar, Korppoo, Kumlinge, Kustavi, Nauvo, Mietoinen, Parainen, Rymättylä, Sottunga ja Taivassalo.

Saaristopelin tehtäväkortit ovat mielenkiintoisia sekä ne lisäävät saaristotietoutta lapsille ja aikuisille.

saaristopeli_kortti_sottung

Uppgiftskorten:

Det finns 30 uppgiftskort på båda inhemska språken.
Kortens textinnehåll handlar om är orten, små skärgårdsberättelser, lärorika frågor och saker som hör till skärgårdsnaturen.

Lokalkännedomen har ingen roll i spelets gång, förutom i ett par uppgifter som gäller Kumlinges småplansflygfält.

Uppgiftskortens orter är:
Brändö, Föglö, Houtskär, Kökar, Korpo, Kumlinge, Gustavs, Naugu, Mietois, Pargas, Rimito, Sottunga och Tövsala.

Skärgårdsspelets uppgiftskort är intressanta och de ökar skärgårdskännedomen hos barn och vuxna.

saaristopeli_kort_vindmolla